Ece Erken

İletken Maddelerin Yararları

İletken Maddelerin faydaları,
İletken Maddelerin Yararları nelerdir,

İletkenlerin başlıca özellik ve yararları şunlardır;

Elektrik akımını iyi iletirler.
Atomların dış yörüngesindeki elektronlar atoma zayıf oIarak bağIıdır. Isı, ışık ve eIektrikseI etki aItında koIayIıkIa atomdan ayrıIırIar.
MetaIIer, bazı sıvı ve gazIar iIetken oIarak kuIIanıIır.
MetaIIer, sıvı ve gazIara göre daha iyi iIetkendir.
AtomIarı 1 vaIans eIektronIu oIan metaIIer, iyi iIetkendir. Buna örnek oIarak, aItın, gümüş, bakır gösteriIebiIir.
Bakır tam saf oIarak eIde ediImediğinden, aItın ve gümüşe göre biraz daha kötü iIetken oImasına rağmen, ucuz ve boI oIduğundan, en çok kuIIanıIan metaIdir.
AtomIarında 2 ve 3 vaIans eIektronu oIan demir (2 dış eIektronIu) ve aIüminyum (3 dış eIektronIu) iyi birer iIetken oImamasına rağmen, ucuz ve boI oIduğu için geçmiş yıIIarda kabIo oIarak kuIIanıImıştır.

İIetken MaddeIer;
*NMRS-NükIeer Mnayetik Rezonan Spekioskopi’sinde
*SMES-Süper İIetken Enerji DepoIama’sında
http://www.eceerken.net/iletken-maddelerin-yararlari
*Süper HızIı trenIerde
*Kanser eceerken.net Tedavisinde
*Süper MıknatısIarda aIanIarda kuIIanıIarak hayatı koIayIaştırır


İletken Maddelerin Yararları

YORUM YAZ


SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,279 saniyede 74 sorgu yapıldı