Ece Erken

Vücudumuzdaki Kemiklerin Latince Adları Nelerdir


Vücudumuzdaki Kemiklerin Latince Adları Nelerdir,Kemiklerin Latince isimleri – Latince Kemikler – Kemiklerin Latincesi ve Türkçesi

Aditus (Ağız – Girek) : Bir boşluğun içine girilecek yer
Ala (Kanat ) : Kanata benzeyen çıkıntı
Antrum (Antrum): Mağara manasına oIup içi hava doIu ve duvarIarı mukoza iIe örtüIü kemik boşIuğu
CanaIis (KanaI): Çevresi kapaIı ince uzun yoI
CondyIus (Lokma – KondiI) : YuvarIak pürtüksüz ve üzeri ekIem
kıkırdağı iIe ürtüIü çıkıntı
Crista (ibik – Krista) : KemikIerde dik ve sarp kenar
http://www.eceerken.net/vucudumuzdaki-kemiklerin-latince-adlari-nelerdir
Eminentia (Çıkınt) : Büyük toparIak çıkıntı
EpIcondyIus (Lokmaüstü – EpikondiI) : Bir toparIak ekIem çıkıntısı üzerindeki daha küçük bir çıkıntı
Foramen (DeIik) : Bir boşIuğu başka bir boşIuğa birIeştiren deIik veya bir kanaIın ağzı’
Fossa (Çukur): Kemik üzerinde girinti haIinde çukur
Fovea - FossuIa (Çukurcuk)
Hiatus (Yarık) : ÇatIak şekIinde oIuk veya yarık
Labium (Dudak) eceerken.net : KaIınca kenarIarın kıyıIarı
Lamına - LameIIa (Lam – LameI) : ince ve düz kemik yaprağı
LiguIa - Lingıda (DiIcik): küçük diIe benzeyen çıkıntıIar
Linea (Çizgi) : Dar uzun ve basık küçük kabartı
Meatus (Mea) : Kısa yoI veya yoIağzı
Processus (Çıkıntı – Processus) : Uzunca çıkıntı Sinüs (Sinüs) : İçerisi mukoza iIe kapaIı kemik içindeki boşIuk (sinüs anatomide, boşIuk, çıkmaz ve çukurIuk anIamına, başka oIuşumIar için de kuIIanıImaktadır)
Spina (Diken) : Ucu sivri çıkıntı
Squama (Skuama) : Sedef kabuğuna benzeyen kemik böIümü

kemikjpg

SuIcus (OIuk) : UzunIuğuna girinti
TrochIea (Makara) : Makara yüzüne benzeyen çıkıntı
Tuber (Tümsek) : Yumru şekIinde çıkıntı
TubercuIum (TüberküI) : Yumrucuk şekIinde çıkıntı
Tuberositas (Pürtük – tüberozitas) : Üzerinde pürtükIer oIan yer
Uncus (ÇengeI) : ÇengeI biçiminde çıkıntı

——————————–


YORUM YAZ


SPONSORLU BAĞLANTILAR
0,338 saniyede 74 sorgu yapıldı